Munkánk során cégspecifikus, gyakorlatközpontú tanácsadási szolgáltatásokat nyújtunk.

 • Adatvédelmi tanácsadás

  Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) elvárásainak történő megfelelés sok vállalkozás számára nagy kihívást jelent: nem elegendő ugyanis néhány szabályzatot elkészíteni, hanem fel kell mérni az adatkezelési folyamatokat, ezek jellemzőit; majd a jogi, informatikai, információbiztonsági, valamint üzletifolyamat-szervezési ismeretek és tapasztalatok együttes alkalmazásával ki kell alakítani a megfelelő működést. Ennek jellemzőit, elvárásait dokumentálni és szabályozni szükséges, majd mindezt be kell vezetni a gyakorlatba, a vállalkozás mindennapjaiba. Oktatni kell a munkatársakat, ellenőrizni az előírások betartását, és természetesen működtetni a kialakított adatkezelési gépezetet. És a rossz hír, hogy ez nem egy statikus állapot, hanem a vállalkozás apró változásaival együtt rezdülő, ahhoz folyamatosan igazodó, dinamikusan alakuló terület. A napi alkalmazás előtti valamennyi feladatban segítenek tanácsadó munkatársaink. Elsődleges célunk, hogy ügyfeleink olyan megoldást kapjanak, amely megfelel az adatvédelmi rendelet mellett a hazai jogszabályi elvárásoknak, ugyanakkor jól alkalmazható, gyakorlatias eljárások, nem nehezítik meg a mindennapi működést, így a vállalkozások továbbra is saját értékteremtő folyamataikra összpontosíthatnak. Az adatvédelmi tanácsadás nyeresége pedig nemcsak a jogszerű működés, hanem az átlátható vállalati folyamatok és a kezelendő kockázatok áttekintése, amelyek megteremtik az üzletmenet-folytonosság, a vállalati adat- és tudásvagyon hosszú távú megóvásának lehetőségét.

 • DPO szolgáltatás

  Az Általános Adatvédelmi Rendelet meghatározott esetekben kötelezővé teszi az adatkezelők számára, hogy adatvédelmi tisztviselőt – angol rövidítéssel DPO-t – nevezzenek ki. Akinek a feladata többek között az adatvédelmi tájékoztatás, szakmai tanácsadás, ellenőrzés, az adatvédelmi tudatosság növelése, az együttműködés a felügyeleti hatósággal. Ha az adatkezelőnek ez nem áll módjában a szervezeten belül, külső szakembert vagy szolgáltatót is megbízhat. Sok esetben e tevékenység kiszervezése hasznosabb, mint egy belső munkatárs megbízása. A DPO összeférhetetlenségének feloldása nem minden esetben oldható meg vállalkozáson belül, de előfordul, hogy a tisztviselő jogállása és védettsége nem egyezik a vállalatvezetők érdekeivel.

  Felkészült szakértőink havi konzultációval és folyamatos rendelkezésre állással garantálják, hogy ügyfeleink adatkezelési tevékenysége megfeleljen a rendeletnek és a hazai jogszabályi elvárásoknak. Támogatjuk, illetve elvégezzük a szükséges dokumentumok elkészítését és frissítését, előkészítjük és lebonyolítjuk a kötelező vizsgálatokat, a munkatársak oktatását, illetve tartjuk a kapcsolatot az adatvédelmi hatósággal is. DPO-t akkor is érdemes szerződtetni, ha a rendelet ezt nem teszi kötelezővé, hiszen a szakmailag és szervezetileg is független szakértő a dokumentumok naprakészen tartásával, a felsővezetők szakmai támogatásával, a kockázatok folyamatos nyomon követésével, továbbá az ezekhez kapcsolódó ad-hoc és tervezett folyamatfejlesztési és kockázatkezelési intézkedésekkel hosszú távon garantálja a rendeletnek történő megfelelést.

 • Konzultációs keretszerződés szolgáltatás

  Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) elvárásainak történő megfelelés nem fejeződik be ott, hogy felmérjük a folyamatokat, elkészítjük a kötelező dokumentumokat és kialakítjuk a megfelelő gyakorlatot. Ezt a gyakorlatot ugyanis nap mint nap követni kell. Az adatkezelés során gyakran merülhetnek fel kérdések, elakadások, amelyre esetleg a vállalkozás munkatársai, vagy akár még a jogi képviselő sem nem tudják a választ. Az ilyen esetekre kínáljuk a konzultációs keretszerződést, amely adott időszakra, (jellemzően egy hónapra) lekötött időkeret, melyben a Megbízó rendelkezésére állunk adatvédelmi kérdések megválaszolásában, felmerülő helyzetek kezelésében.

 • GDPR felülvizsgálat

  Az adatvédelmi rendeletnek való megfelelés ellenőrzésére irányuló szolgáltatásunkat azon vállalkozások számára javasoljuk, akik önállóan, vagy külső segítséggel alakították ki az adatkezelési gyakorlatot, azonban esetleg gyakori incidensek, bírság vagy más – a nem megfelelő működésre utaló – esemény miatt úgy gondolják, hogy problémák lehetnek a rendszerben.

  Munkatársaink felmérik az adatkezelési folyamatokat és a kialakított gyakorlatot, melyet összevetnek a rendelet elvárásaival. A megbízás eredményterméke egy jelentés az Ön számára, mely tartalmazza az esetleges hibákat, eltéréseket, vagy akár igazolja a megfelelőséget. A hibák és eltérések kezelése nem a szolgáltatás része, az optimális, rendeletnek megfelelő működést a tanácsadási szolgáltatásunk keretében áll módunkban kialakítani.

 • GDPR honlapvizsgálat

  Egy vállalkozás weboldala gyakran az elsődleges platform, amit a külvilág (ügyfelek, partnerek, vagyis az érintettek és a versenytársak, vagy akár a hatóság is) látnak a vállalkozások tevékenységével kapcsolatban.

  A már nettó 14 880 forintos áron elérhető GDPR honlapvizsgálat szolgáltatásunk keretében átnézzük a weboldalát a “rendelet szemüvegén keresztül”, és egy jelentést készítünk az Ön számára az esetleges hibákról, eltérésekről vagy akár a megfelelőségről. A külvilág szemében, ha az alapvető és jól érzékelhető adatvédelmi elemek is hibásak vagy hiányosak egy honlapon, akkor felmerül, hogy a háttérben sincs feltétlenül rendben minden. Hiába építjük a bizalmat a beszédes fényképekkel és a sok pozitív véleménnyel, ha közben az érintettekben felmerül, hogy az adataik nincsenek biztonságban.

   

  A szolgáltatást ide kattintva tudja megrendelni.

 • Szervezet- és folyamatfejlesztési tanácsadás

  A vállalkozások sikerességének egyik fontos eleme, hogy alkalmazkodjanak a változásokhoz és folyamatosan fejlődni tudjanak. A külső és belső környezet változása, az új vállalati életszakaszokban felmerülő különböző kihívások, a termékportfólió átalakulása, egy új szolgáltatás vagy termék fejlesztése mind-mind eltérő eszköztárat és kezelést igényelnek. Ám ezekhez a legtöbb esetben nem áll rendelkezésre házon belül a szükséges erőforrás és/vagy kompetencia, így a fejlesztések, az állandó feladatok, határidők és egyéb terhek mellett a változás menedzselése nem mindig megvalósítható. Sok esetben csak annyit észlel a szervezet vagy a vezető, hogy „valami nem megfelelően működik”. Megoldáscentrikus, a stratégiai tervezésben, tudatos szervezetfejlesztésben, információmenedzsmentben és az adatvezérelt vezetésben nagy tapasztalattal bíró tanácsadóink az üzleti folyamatok felmérésével, átvilágításával és elemzésével, illetve a szervezeti elakadások feltárásával, kezelésével, továbbá az optimális működés kialakításával segítik az alkalmazkodást a változásokhoz, megfelelő válaszokat adva a változatos kihívásokra is. Legfontosabb feladatunknak tekintjük a szoros együttműködést a felsővezetőkkel, a vállalkozás jövőképének, küldetésének és értékeinek megfogalmazását, és az ezek melletti elköteleződés elősegítését, mert az érdemi és valódi megtérüléssel járó közös munka csak ezután kezdődhet el.

 • Szervezet- és folyamatfejlesztési diagnosztika

  A szervezet- és folyamatfejlesztési diagnosztika szolgáltatásunk a szervezet- és folyamatfejlesztési tanácsadás első feladatait takarja, melyet külön is lehetőség van megrendelni. A vizsgálat során munkatársaink felmérik a vállalkozás alapvető működését, valamint az azonosított vagy rejtett elakadásait. A megbízás eredményterméke egy jelentés az Ön számára a szervezeti problémákról, ezek feltételezett okairól és az ezekre szolgáló megoldási javaslatokról. A problémák elhárítása, az optimális működés kialakítása nem a szolgáltatás része.

 • Teljesítménybér kialakítása és bevezetése

  A termelő ágazatokban évről évre kihívást jelenthet a munkabérek emelkedése, a fedezet megteremtése, a jó munkaerő megtartása, továbbá a munkatársak ösztönzése és az elvárt teljesítmény elérése, hosszú távú fenntartása. Megoldást jelenthet e problémákra a teljesítmény alapú bérezés, ha az megfelelő előkészítésen, elemzésen alapszik. Tanácsadó munkatársainkkal ebben is segítünk.

  Elvégezzük a kialakításához és bevezetéséhez szükséges adat- és információgyűjtést, majd az adatok elemzése alapján javaslatot teszünk az optimális módszertan kialakítására és bevezetésének lépéseire. Illetve, ha ügyfelünk szeretné, felügyeljük, koordináljuk a bevezetési folyamatot, részt veszünk a munkatársak tájékoztatásában és edukációjában, támogatást nyújtunk a változásmenedzsmentben, folyamatosan figyelemmel követjük a bevezetés során jelentkező észrevételeket, tapasztalatokat és elvégezzük a rendszeres utókövetést is.