Munkánk során cégspecifikus, gyakorlatközpontú tanácsadási szolgáltatásokat nyújtunk.

 • Adatvédelmi tanácsadás

  Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) elvárásainak történő megfelelés sok vállalkozás számára nagy kihívást jelent: nem elegendő ugyanis néhány szabályzatot elkészíteni, hanem fel kell mérni az adatkezelési folyamatokat, ezek jellemzőit; majd a jogi, informatikai, információbiztonsági, valamint üzletifolyamat-szervezési ismeretek és tapasztalatok együttes alkalmazásával ki kell alakítani a megfelelő működést. Ennek jellemzőit, elvárásait dokumentálni és szabályozni szükséges, majd mindezt be kell vezetni a gyakorlatba, a vállalkozás mindennapjaiba. Oktatni kell a munkatársakat, ellenőrizni az előírások betartását, és természetesen működtetni a kialakított adatkezelési gépezetet. És a rossz hír, hogy ez nem egy statikus állapot, hanem a vállalkozás apró változásaival együtt rezdülő, ahhoz folyamatosan igazodó, dinamikusan alakuló terület. A napi alkalmazás előtti valamennyi feladatban segítenek tanácsadó munkatársaink. Elsődleges célunk, hogy ügyfeleink olyan megoldást kapjanak, amely megfelel az adatvédelmi rendelet mellett a hazai jogszabályi elvárásoknak, ugyanakkor jól alkalmazható, gyakorlatias eljárások, nem nehezítik meg a mindennapi működést, így a vállalkozások továbbra is saját értékteremtő folyamataikra összpontosíthatnak. Az adatvédelmi tanácsadás nyeresége pedig nemcsak a jogszerű működés, hanem az átlátható vállalati folyamatok és a kezelendő kockázatok áttekintése, amelyek megteremtik az üzletmenet-folytonosság, a vállalati adat- és tudásvagyon hosszú távú megóvásának lehetőségét.

 • DPO szolgáltatás

  Az Általános Adatvédelmi Rendelet meghatározott esetekben kötelezővé teszi az adatkezelők számára, hogy adatvédelmi tisztviselőt – angol rövidítéssel DPO-t – nevezzenek ki. Akinek a feladata többek között az adatvédelmi tájékoztatás, szakmai tanácsadás, ellenőrzés, az adatvédelmi tudatosság növelése, az együttműködés a felügyeleti hatósággal. Ha az adatkezelőnek ez nem áll módjában a szervezeten belül, külső szakembert vagy szolgáltatót is megbízhat. Sok esetben e tevékenység kiszervezése hasznosabb, mint egy belső munkatárs megbízása. A DPO összeférhetetlenségének feloldása nem minden esetben oldható meg vállalkozáson belül, de előfordul, hogy a tisztviselő jogállása és védettsége nem egyezik a vállalatvezetők érdekeivel.

  Felkészült szakértőink havi konzultációval és folyamatos rendelkezésre állással garantálják, hogy ügyfeleink adatkezelési tevékenysége megfeleljen a rendeletnek és a hazai jogszabályi elvárásoknak. Támogatjuk, illetve elvégezzük a szükséges dokumentumok elkészítését és frissítését, előkészítjük és lebonyolítjuk a kötelező vizsgálatokat, a munkatársak oktatását, illetve tartjuk a kapcsolatot az adatvédelmi hatósággal is. DPO-t akkor is érdemes szerződtetni, ha a rendelet ezt nem teszi kötelezővé, hiszen a szakmailag és szervezetileg is független szakértő a dokumentumok naprakészen tartásával, a felsővezetők szakmai támogatásával, a kockázatok folyamatos nyomon követésével, továbbá az ezekhez kapcsolódó ad-hoc és tervezett folyamatfejlesztési és kockázatkezelési intézkedésekkel hosszú távon garantálja a rendeletnek történő megfelelést.

 • Teljesítménybér kialakítása és bevezetése

  A termelő ágazatokban évről évre kihívást jelenthet a munkabérek emelkedése, a fedezet megteremtése, a jó munkaerő megtartása, továbbá a munkatársak ösztönzése és az elvárt teljesítmény elérése, hosszú távú fenntartása. Megoldást jelenthet e problémákra a teljesítmény alapú bérezés, ha az megfelelő előkészítésen, elemzésen alapszik. Tanácsadó munkatársainkkal ebben is segítünk.

  Elvégezzük a kialakításához és bevezetéséhez szükséges adat- és információgyűjtést, majd az adatok elemzése alapján javaslatot teszünk az optimális módszertan kialakítására és bevezetésének lépéseire. Illetve, ha ügyfelünk szeretné, felügyeljük, koordináljuk a bevezetési folyamatot, részt veszünk a munkatársak tájékoztatásában és edukációjában, támogatást nyújtunk a változásmenedzsmentben, folyamatosan figyelemmel követjük a bevezetés során jelentkező észrevételeket, tapasztalatokat és elvégezzük a rendszeres utókövetést is.

 • Szervezet- és folyamatfejlesztési tanácsadás

  A vállalkozások sikerességének egyik fontos eleme, hogy alkalmazkodjanak a változásokhoz és folyamatosan fejlődni tudjanak. A külső és belső környezet változása, az új vállalati életszakaszokban felmerülő különböző kihívások, a termékportfólió átalakulása, egy új szolgáltatás vagy termék fejlesztése mind-mind eltérő eszköztárat és kezelést igényelnek. Ám ezekhez a legtöbb esetben nem áll rendelkezésre házon belül a szükséges erőforrás és/vagy kompetencia, így a fejlesztések, az állandó feladatok, határidők és egyéb terhek mellett a változás menedzselése nem mindig megvalósítható. Sok esetben csak annyit észlel a szervezet vagy a vezető, hogy „valami nem megfelelően működik”. Megoldáscentrikus, a stratégiai tervezésben, tudatos szervezetfejlesztésben, információmenedzsmentben és az adatvezérelt vezetésben nagy tapasztalattal bíró tanácsadóink az üzleti folyamatok felmérésével, átvilágításával és elemzésével, illetve a szervezeti elakadások feltárásával, kezelésével, továbbá az optimális működés kialakításával segítik az alkalmazkodást a változásokhoz, megfelelő válaszokat adva a változatos kihívásokra is. Legfontosabb feladatunknak tekintjük a szoros együttműködést a felsővezetőkkel, a vállalkozás jövőképének, küldetésének és értékeinek megfogalmazását, és az ezek melletti elköteleződés elősegítését, mert az érdemi és valódi megtérüléssel járó közös munka csak ezután kezdődhet el.